N 50o04'58''   E18o59'16''   
Działalność
Terapie

Terapie od uzależnień

Dokumenty
Ogłoszenia
Licznik

 156873 odwiedzający

 3 odwiedzających online

* - Historia
image034.jpg Inspiracją do założenia Abstynenckiego Klubu Żeglarskiego były dyskusje grupy ludzi zamieszkałych w Tychach z problemem alkoholowym biorące udział między innymi w rejsach po Wielkich Jeziorach Mazurskich organizowanych przez Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach.  Dyskutowano nad  możliwościami aktywnego spędzania wolnego czasu w naszym mieście jako alternatywy dla nałogów. Powstała grupa inicjatywna powołania klubu żeglarskiego, w osobach: Andrzej Taborski, Andrzej Gawracz, Barbara Taborska, Jolanta Drabczyk.Po uzyskaniu zapewnienia od dwójki swoich członków: Barbary i Andrzeja Taborskich o wsparciu finansowym w realizacji przedsięwzięcia przez firmę Zakład Usług Technicznych „ZUT” B.A. Taborscy Sp. Jawna, grupa inicjatywna zwróciła się do Prezydenta Miasta o przydział działki pod budowę przystani nad jeziorem.   
 image036.jpg Dnia 31 marca 2006r Urząd Miasta Tychy użyczył na okres 5 lat część działki o pow. ok. 1200m2  na zorganizowanie przystani żeglarskiej. Od tego momentu przyszli założyciele Abstynenckiego Klubu Żeglarskiego „PAPROCANY” podjęli działania zmierzające do załatwienia  spraw formalno-prawnych związanych zarówno z budową przystani jak również z rejestracją Klubu. W dniu 28 listopada 2006r odbyło się Zebranie Założycielskie Abstynenckiego Klubu Żeglarskiego. Opracowano projekt statutu oraz zatwierdzono nazwę Stowarzyszenie Abstynencki Klub Żeglarski „PAPROCANY”. Pomocy w opracowaniu Statutu oraz zgłoszenia Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego podjęła się  dokonać nieodpłatnie  Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Michalskiego.
 image038.jpg Dnia 12 lutego 2007r odbyło się Zebranie Założycieli Stowarzyszenia Abstynencki Klub Żeglarski „PAPROCANY”. Zatwierdzony został Statut Stowarzyszenia.  Do załatwiania spraw formalnych związanych z rejestracją Stowarzyszenia wybrany został  Komitet Założycielski w osobach: Andrzej Taborski, Andrzej Gawracz, Barbara Taborska oraz Jolanta Drabczyk. 
Wybrano pierwsze władze Stowarzyszenia, tj. Zarząd i Komisję Rewizyjną, skład których weszli:
 image040.jpg Prezes Zarządu – Andrzej Taborski, Członkowie Zarządu – Andrzej Gawracz, Barbara Taborska, Jolanta Drabczyk, Józef Wojtal, Henryk Sucholas; Komisję Rewizyjną stanowili Marek Przywieczerski oraz Jan Kurzak..
Dnia 14 marca 2007r złożony zostaje do Sądu Rejestrowego w Katowicach wniosek o rejestrację Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, natomiast dnia 27 kwietnia 2007r Stowarzyszenie zostaje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i otrzymuje status Organizacji Pozarządowej, co umożliwia podjęcie formalnej działalności statutowej.W tym czasie Prezes Zarządu firmy Paks”D” sp. zoo. w Tychach, p. Jerzy Sikora, przekazuje jacht typu „VENUS” będący własnością tejże firmy w nieodpłatne użytkowanie dla członków klubu.
 
 image042.jpg  Barbara i Andrzej Taborscy zakupują kolejny sprzęt pływający: jacht typu Omega, jacht regatowy klasy 475.Dodatkowo OW MOSiR przekazuje nieodpłatnie wymagające kapitalnego remontu dwa rowery wodne oraz trzy kajaki. Tym samym powstaje możliwość realizacji celów statutowych w zakresie stwarzania osobom uzależnionym warunków aktywnego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu jako alternatywy dla nałogów.  W dniu 05.05.2007r odbyło się uroczyste rozpoczęcie pierwszego sezonu żeglarskiego w działalności naszego Stowarzyszenia. Na rozpoczęcie zaproszeni zostali wszyscy członkowie i sympatycy klubu oraz członkowie zaprzyjaźnionych stowarzyszeń   abstynenckich. Rozpoczęcie było połączone z organizacją regat klubowych, co na stałe weszło do tradycji uroczystości inaugurujących kolejny sezon działalności klubu.
 image045.jpg Dnia 13.10.2009r. nasze Stowarzyszenie otrzymuje Status Organizacji Pożytku Publicznego (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numer 0000279721)


Data utworzenia: 14/01/2011 @ 14:08
Ostatnie zmiany: 24/04/2017 @ 12:34
Kategoria : *
Strona czytana 3964 razy


Wersja do druku Wersja do druku

^ Góra ^