N 50o04'58''   E18o59'16''   
Działalność
Terapie

Terapie od uzależnień

Dokumenty
Ogłoszenia
Licznik

 156873 odwiedzający

 3 odwiedzających online

Witaj na AKŻ Paprocany

Stowarzyszenie Abstynencki Klub żeglarski „PAPROCANY”, będąca Organizacją Pożytku Publicznego, działa na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989r. (tekst jednolity w Dz.U. z 2001r., nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie własnego Statutu (tekst jednolity z dnia 26 lutego 2011 r.) 
 
Działalność jest prowadzona m.in. w następujących kierunkach:

-    ochrona  i promocja  zdrowia,
-    upowszechnianie kultury fizycznej i różnorakich sportów,
-    stworzenie osobom uzależnionym warunków do aktywnego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu jako alternatywy dla nałogów,  
-    udzielanie pomocy osobom mającym problemy z różnymi uzależnieniami poprzez dzielenie się doświadczeniami z osobami
     o długiej abstynencji, jak również przez organizowanie zajęć terapeutycznych i oświatowych,
-    upowszechnianie aktywnego wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa osobom w różnym wieku (dzieciom, młodzieży i dorosłym).
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

-   stwarzanie osobom uzależnionym warunków do aktywnego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu jako alternatywy dla nałogów,
-   rozwiązywania szeroko rozumianych problemów uzależnień,
-   udzielanie pomocy osobom mającym problemy z uzależnieniami, w tym także zajęć terapeutycznych i oświatowych,
-   współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach.
 
Teren działania Stowarzyszenia:

- wybrane rejony obszaru Rzeczpospolitej Polskiej,
- obiekty własnej przystani, położonej na obszarze OW MOSiR w Tychach nad jeziorem Paprocany.
 

Działalność Stowarzyszenia w powyższym zakresie jest prowadzona jako działalność nieodpłatna; niemniej jednak nasze Stowarzyszenie liczy na wspomożenie prowadzonej działalności m.in. przez dokonywanie odpisu 1% podatku w ramach wsparcia Organizacji Pożytku Publicznego (nr KRS: 0000279721, nazwa OPP: Abstynencki Klub Żeglarski „PAPROCANY”).
                                                                                                                                                                         
 
^ Góra ^